Egzamin na uprawnienia budowlane

Nieustannie dużą popularnością cieszy się praca w budownictwie. Z całą pewnością jest to praca, która daje spore sposobów, dlatego jest bardzo dużo chętnych. Warto mieć na uwadze jednakże o tym, że naszą atrakcyjność na rynku pracy, jak również awans w biznesie budowlanej, mogą nam zapewnić uprawnienia budowlane.

Trzeba jednak spełnić kilka warunków, ażeby przystąpić do egzaminu, który pozwala uzyskanie certyfikatu uprawniającego do samodzielnego wykonywania prac technicznych w budownictwie.
W jaki sposób można dostać uprawnienia w branży budowlanej?
Aby uzyskać uprawnienia budowlane, które wydawane są przez odpowiednią komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa w postaci decyzji administracyjnej, czyli certyfikatu, który uprawnia do wykonywania samodzielnie prac technicznych w budownictwie, które mogą być związane z projektowaniem albo także prowadzeniem robót budowniczych, trzeba spełnić kilka priorytetowych wymagań. Te wymogi ustalone są w przepisach prawa budowlanego, a dotyczą tytułu naukowego kierunkowego lub pokrewnego, jak również odbycia praktyki w biznesie budowlanej, w zakresie przygotowywania projektów budowlanych, jak także pracy przy robotach budowlanych, w współzależności od wybranej specjalności. Musimy uprzytamnić sobie, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa główne rodzaje, a mianowicie projektowanie oraz prowadzenie robót budowlanych. W obrębie tych dwóch rodzajów odznacza się specjalności, takie jak konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna, instalacyjna, inżynieryjna, na którą składa się między innymi specjalność mostowa.

Warto sprawdzić: uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz