Uprawnienia budowlane – co dają?

O ile chcemy zdobyć dodatkowe uprawnienia w biznesie budowlanej, to musimy zapisać się na egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Termin egzaminu jest identyczny dla wszystkich umiejscowienia, a przy tym składa się z dwóch części, a mianowicie egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną.
Co warto wiedzieć na temat egzaminu na uprawnienia w biznesie budowlanej?
Przede wszystkim osoby, które chcą poszerzyć swoje kompetencje i pozyskać dodatkowe uprawnienia w biznesie budowlanej powinny mieć świadomość, że do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą podejść jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w przepisach budowlanych.

Te kryteria dotyczą odpowiedniego tytułu naukowego, średniego bądź też wyższego, jak też posiadania należycie długiego stażu w biznesie budowlanej na przykład w biurze projektowym czy także na placu tworzenia. Osoby, które spełniają te wymogi, mogą zapisać się na sesję egzaminacyjną. Warto być świadomym także o tym, że uprawnienia budowlane mogą być wydawane w formie bez ograniczeń, jak także ograniczonej do typowych niewielkich budynków, detale znajdziemy w przepisach prawa budowlanego. Przed przystąpieniem do egzaminu pozostaje nam jeszcze wybrać odpowiednią specjalność, ponieważ uprawnienia dzielą się na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, ale w obrębie nich wyróżniamy jeszcze szereg specjalności, na przykład specjalność instalacyjną, inżynieryjną czy też konstrukcyjno-budowlaną.

Zobacz: uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz