Jak zadbać o budżet miasta

Rosnący kryzys energetyczny sprawił, że światowe rządy musiały odnaleźć sposób na to, ażeby ograniczyć straty energii pozyskiwanej z paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Aktualnie przemysł oraz dodatkowo standardowe zasilanie w energię budynków mieszkalnych, oraz dodatkowo instytucji publicznych jest kreowane w taki sposób, ażeby jak najwięcej wykorzystywać energii odnawialnej. Solarna lampa uliczna jest jednym z elementów infrastruktury, która daje możliwość na czerpanie energii ze źródeł odnawialnych.

Równocześnie także na oszczędzanie energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych światowe pokłady ropy naftowej , a ponadto węgla, zarówno kamiennego, jak i brunatnego wyczerpują się w zastraszającym tempie. Przy obecnej skali wydobycia szacuje się, że już za kilkadziesiąt lat możemy borykać się z bardzo poważnym kryzysem energetycznym, a jego pierwsze symptomy dostrzegamy już dzisiaj. Dlatego też budowa systemów pozyskiwania energii odnawialnej powinna być w tym przypadku priorytetem dla każdego kraju, nie tylko tego, który jest uzależniony energetycznie od sąsiadów. Solarne lampy uliczne , a ponadto różnego rodzaju systemy fotowoltaiczne są sposobem na znaczne ograniczenie zastosowania energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych. Montaż takiej lampy jest oczywiście znacznie droższy od montażu lampy zasilanej elektrycznie, lecz w dłuższej perspektywie jest to rozwiązanie bardzo ekonomiczne. Solarna lampa uliczna ładowana jest energią słoneczną, a jak wiemy, dopóki nasze słońce jest żółtym karłem, ma bez liku energii i jest w stanie zasilać takie urządzenia jeszcze przez bardzo długi okres czasu.
Zobacz: solarny znak D6.

Dodaj komentarz