Szkolenia BHP

Aktualnie aktualne przepisy kodeksu pracy nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom szkoleń, które przygotowują ich do bezpiecznego wykonywania zadań na danym stanowisku. Pamiętajmy o tym, że szkolenie bhp Warszawa powinno być przeprowadzone w profesjonalny sposób przez doświadczonych instruktorów z tego zakresu. Co więcej takie szkolenia mogą odbywać się stacjonarnie, niemniej jednak też drogą online, czyli w postaci e-learningu.

Informacje na temat szkoleń bhp – co warto wiedzieć?
Bezpieczeństwo i higiena pracy to przede wszystkim minimalizowanie ryzyka występowania zagrożenia czy również wypadku w miejscu pracy. Warto wspomnieć o tym, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie przeszedł odpowiedniego szkolenia z zakresu bhp. Należy tutaj podkreślić, że szkolenia bhp Warszawa dzielą się na dwa podstawowe rodzaje. Jest to szkolenie wstępne, które tyczy się w głównej mierze osób odbywających praktykę w danym zakładzie pracy takich jak studenci czy też uczniowie szkół zawodowych, niemniej jednak też nowo zatrudnionych pracowników, którzy uprzednio nie pracowali na takim stanowisku. Jednakże występuje jeszcze szkolenie okresowe, które przeznaczone jest dla pracowników po szkoleniu wstępnym. Trzeba pamiętać o tym, że szkolenie bhp okresowe powinno odbywać się co ustalony okresy czasu. Jest to przynajmniej raz w roku w sytuacji stanowisk pracy, na których występują w szczególności niebezpieczne czynniki. Jednakże dla pracowników na stanowiskach robotniczych jest to szkolenie przygotowywane co 3 lata.

Więcej informacji na stronie: szkolenie bhp.

Dodaj komentarz