Dobry marketing to połowa sukcesu!

Walory przyrodnicze i kulturowe naszego kraju stanowią o jego wysokiej atrakcyjności turystycznej i mogłyby w przyszłości tworzyć przewagę konkurencyjną na arenie europejskiej, a nawet światowej. Turystyka jest w tej dziedzinie obszarem dużej szansy. Polska poprzez swoje położenie w Europie Środkowej na osi wschód-zachód , a ponadto położenie w regionie Bałtyku, jest ważnym obszarem w europejskich powiązaniach komunikacyjnych. Istniejąca infrastruktura turystyczna nie pozwala jednakże na pełne wykorzystanie tego położenia jako czynnika rozwoju, wpływając niekorzystnie na elegancja inwestycyjną naszego państwie. Potencjał ten nie jest dostatecznie użyty nie tylko ze względu na niską jakość infrastruktury, niemniej jednak też zbyt słabą ofertę dla turystyki oprócz sezonem letnim. Dlatego potrzebna jest w tej dziedzinie właściwie zorganizowana promocja i reklama. Efektywny marketing w turystyce, a przede wszystkim sprawny marketing w hotelarstwie, otworzyłby nasz kraj dla turystów, priorytetowo tych bardzo bogatych, którzy na co dzień korzystają tylko z hoteli. Marketing w hotelarstwie musi być więc tak zorganizowany, aby reklama hotelu, w szczególności hotelu o wysokim standardzie, odniosła sukces i przyniosła wyniki.

Polska ma bardzo dobre okoliczności do rozwoju turystyki letniej i zimowej, a również wiosennej i jesiennej. Są to dziedziny o ogromnych możliwościach, które natomiast mimo pewnego postępu, cały czas są nieomalże w całości niewykorzystywane. Właściwie zorganizowana strategia marketingowa w dziedzinie hotelarstwa i turystyki mogłaby temu zaradzić i przyczynić się do atrakcyjności turystycznej naszego kraju.

Warto sprawdzić: marketing w turystyce.

Tags:

Dodaj komentarz