Integracja sensoryczna – pomoc dla dzieci

Integracja sensoryczna to proces, który pozwala na prawidłowe przetwarzanie informacji sensorycznych, czyli bodźców płynących z otoczenia, takich jak dźwięki, światło, zapachy czy dotyk. Dzięki temu procesowi nasz mózg jest w stanie przetworzyć wszystkie informacje, które otrzymuje i należycie na nie zareagować. Dla dzieci, które mają problemy z integracją sensoryczną, ten proces nie jest tak naturalny jak u innych, co może prowadzić do wielu trudności w powszechnym funkcjonowaniu.

Jakie kłopoty z integracją sensoryczną mogą wystąpić u dziecka?
U dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, procesy przetwarzania bodźców są zakłócone. W zależności od rodzaju zaburzenia, dziecko może wykazywać różne symptomy. Dzieci z nadwrażliwością sensoryczną na prawdę często reagują na bodźce w sposób, który dla innych osób jest nieprosty do zrozumienia. Mogą na przykład. unikać określonych dźwięków, zapachów lub faktur, ponieważ wywołują one u nich nieprzyjemne odczucia. Dzieci z niedowrażliwością sensoryczną z kolei mają trudności z odczuwaniem pewnych bodźców i potrzebują ich zwiększonej intensywności, by w ogóle zareagować.
Jakie korzyści niesie ze sobą terapia integracji sensorycznej?
Terapia integracji sensorycznej to proces, który pomaga dziecku w opanowaniu trudności związanych z przetwarzaniem bodźców. Dzięki regularnym sesjom terapii dziecko uczy się prawidłowo przetwarzać informacje sensoryczne i reagować na nie w sposób adekwatny. Terapia ta ma sporo korzyści dla rozwoju dziecka. Pomiędzy najważniejszych wymienić można:
-Poprawa koncentracji – dziecko, które nie gorzej odbiera informacje sensoryczne, jest w stanie skupić się na zadaniu, które przed nim stoi.
-Poprawa funkcjonowania w społeczeństwie – dziecko, które łatwiej przetwarza bodźce, nie gorzej radzi sobie w sytuacjach społecznych.
-Zwiększenie samodzielności – dziecko, które jest w stanie poświęcając własny czas przetwarzać bodźce, lepiej radzi sobie w codziennych czynnościach.
-Poprawa relacji z innymi – dziecko, które całkiem dobrze radzi sobie z przetwarzaniem bodźców, łatwiej nawiązuje relacje z rówieśnikami.

Dodatkowe informacje: integracja sensoryczna Łódź.

Dodaj komentarz