Jak ogłosić restrukturyzację

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne siedlce zostało wprowadzone w ramach walki z covid 19. Choć w związku z tym, że zainteresowanie klientów jest dość bardzo duże, możliwość skorzystania z niego jest cyklicznie przedłużana. Każdy przedsiębiorca, którego interesuje tego typu restrukturyzacja siedlce, musi zatrudnić doradcę restrukturyzacyjnego, który nadzoruje tego typu postępowania.

Może być nim dowolna osoba. Zwykle jest to ktoś zatrudniony w kancelarii prawnej albo prawno-podatkowej. Doradca restrukturyzacyjny to osoba, która pomaga niewypłacalnemu przedsiębiorstwu albo konsumentowi, kiedy ten stanie przed koniecznością ogłoszenia upadłości albo restrukturyzacji. Do jego zadań należy sporządzanie dokumentów potrzebnych do wszczęcia postępowania. Jednym z nich, od którego całe postępowanie restrukturyzacyjne siedlce się zaczyna jest wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek restrukturyzacyjny. Oprócz tego działalność takiego doradcy może polegać na obowiązującej obsłudze firmy – weryfikacji umów, przeglądzie środków trwałych, które mogą być sprzedane, renegocjacji umów z wierzycielami. Doradca pomoże spojrzeć na problemy firmy z dystansu, o który niełatwo osobom związanym z nią wprost. Będzie również czuwać nad tym, aby proces restrukturyzacji przebiegał w zgodzie z prawem. W uproszczonym postępowaniu nie należy zgłaszać się do sądu, niemniej jednak jeżeli już pojawiłyby się nieprawidłowości, przedsiębiorcy grozi postępowanie karne. Dzięki doradcy można uniknąć dodatkowych kłopotów z prawem, które mogłyby pojawić się po drodze.

Więcej informacji na stronie: postępowanie restrukturyzacyjne siedlce.

Dodaj komentarz