Odszkodowanie za represje komunistyczne

Wiele osób dopiero w tym momencie dowiedziało się, że regularnie są przyznawane odszkodowania za niesłuszne skazanie w PRL. W mediach temat ten raczej nie jest zbyt popularny, jednak w praktyce można ubiegać się o zadośćuczynienie. Takie odszkodowanie za represje komunistyczne może zostać przyznane każdemu, które borykały się z represjami bądź internowaniem w czasach PRL.

Wówczas dużo osób dostało rozmaite ograniczenia przemieszczania się, wykonywania swojego zawodu czy także udzielania się publicznie. Dlatego też w tej chwili państwo zobowiązało się do wypłaty odszkodowań pieniężnych dla takich osób. Kto może złożyć wniosek w takiej sprawie? Bez wątpienia osoba represjonowana. Lecz taki wniosek może złożyć również osoba bądź podmiot, który funkcjonuje na rzecz danej osoby. Może to być Rzecznik Praw Obywatelskich, prokurator, osoba represjonowana, Minister Sprawiedliwości, organizacja zrzeszająca represjonowane osoby czy również po prostu osoba, która jest uprawniona do prowadzenia działań na rzecz danej osoby. W pewnych sytuacjach dochodzi natomiast do sytuacji, że dana osoba nie zdąży złożyć wniosku o odszkodowanie za represje komunistyczne za życia. Wówczas wniosek może złożyć osoba krewna w linii prostej, a zatem np. dzieci danej osoby. Dzieci czy również inna bliższa rodzina może złożyć wniosek też w sytuacji, gdy dana osoba jest chora psychicznie bądź także znajduje się oprócz terytorium naszego kraju. Mimo wszystko odszkodowania za niesłuszne skazanie w PRL są na bieżąco przyznawane i warto rozpocząć ubiegać się o należne środki pieniężne.

Zobacz także: odszkodowanie za represje prl.

Dodaj komentarz