Literatura romantyczna

Literatura romantyczna to największy dorobek polskiej literatury. okres powstań narodowowyzwoleńczych , a oprócz tego zmiany w kierunkach filozoficznych wyzwoliły w autorach nowe sposobności. Mickiewicz, Słowacki, Norwid na łamach swoich poematów dzielili się z czytelnikami własnymi myślami wplatając je w nieproste momenty historyczne narodu polskiego.

Pan Tadeusz to epopeja narodowa opisująca romantyczną miłość Tadeusza i Zosi na tle dążeń do niepodległości Obywateli Polski. Nadzieje polskiej szlachty związane z hasłami wolności i równości głoszonymi przez Napoleona okazały się natomiast płonne. Znowu Mieszkańcy Polski wykazali się naiwnością polityczną i nadaremnie walczyli „za wolność naszą i waszą”. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza ukazujący zmierzch istnienia polskiej szlachty stał się epopeją narodową i na stateczne wszedł do kanonu lektur szkolnych. Niestety archaizmy językowe i nieaktualna tematyka sprawiają, że uczniowie nie preferują zmierzyć się z tym dziełem. Pan Tadeusz streszczenie opisuje dzieje bohaterów, ichniejszym charakterystykę, objaśnia kontekst historyczny, symboliczny wyraz scen, niemniej jednak nie oddaje pełnych walorów arcydzieła. Jest jednak spore prawdopodobieństwo, że po zapoznaniu się właśnie z streszczeniem, oglądnięciu filmowej ekranizacji jako dojrzali czytelnicy wrócą do czytania Pana Tadeusza. Romantyzm choćby dziś niemodny, to jednak daje możliwość nam wierzyć w ideały, wartości. Pan Tadeusz jest przykładem jak narzucony kanon lektur nieprzystosowany do wieku i zainteresowań uczniów zniechęca do przeczytania zamiast wyrabiać pozytywne nawyki.

Sprawdź: Pan Tadeusz

Tags:

Dodaj komentarz