Tag Archives: Pan Tadeusz

Literatura romantyczna

Literatura romantyczna to największy dorobek polskiej literatury. okres powstań narodowowyzwoleńczych , a oprócz tego zmiany w kierunkach filozoficznych wyzwoliły w autorach nowe sposobności. Mickiewicz, Słowacki, Norwid na łamach swoich poematów dzielili się z czytelnikami własnymi myślami wplatając je w nieproste momenty historyczne narodu polskiego.