Tag Archives: rzeczoznawca

Na czym polega praca rzeczoznawcy majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy, który zajmuje się wyceną nieruchomości to osoba, która nabyła prawo do świadczenia usług w zakresie wyceny nieruchomości. Osoba, która preferuje wykonywać ten zawód, powinna wykazać się posiadaniem tytułu zawodowego wyższegoOraz dodatkowo powinna skończyć studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Niekiedy też istnieją takie kierunki studiów magisterskich, które pozwalają na napisanie magisterki w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami i wtedy takie wykształcenie nie wymaga już wypełnienia go o specjalne studia podyplomowe.