Serwisowanie maszyn dźwigowych

Urządzenia dźwigowe stanowią liczną grupę urządzeń użytych do transportu obszernych i ciężkich ładunków na niewielkie odległości, stąd też nazwa transport bliski. Powinno się wspomnieć, że przemieszczanie ładunków może odbywać się zarówno w poziomie jak i w pionie. W gronie urządzeń dźwigowych można wyróżnić: podnośniki, ciągniki, wózki transportowe czy suwnice, które wyposażona są w specjalne mechanizmy wciągania.

Służą do przesuwania ładunku w poziomie i pionie.
Naprawa i konserwacja urządzeń dźwigowych
Każde urządzenie dźwigowe może być stosowane wyłącznie jeżeli już zostanie dopuszczone do eksploatacji. Decyzję zezwalającą na zastosowanie wydaje dobrze dopasowana jednostka terenowa UDT, czyli Urzędu Dozoru Technicznego. Wydanie decyzji jest związane ze zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji technicznej. Ażeby odbiory UDT przebiegły pomyślnie, powinno się zadbać o stan techniczny urządzeń. Znaczy to, że konieczny jest serwis urządzeń dźwigowych. W ramach tego serwisu maszyny dźwigowe poddawane są niezbędnym naprawom a także konserwacji. Powinno się natomiast pamiętać, że usługi serwisowe powinny być świadczone wyłącznie przez profesjonalne firmy. Co najistotniejsze, naprawy mogą być przeprowadzone po ustaleniu najmniejszych elementów z Urzędem Dozoru Technicznego. Firma serwisująca urządzenia dźwigowe zadba też o sporządzenie adekwatnej dokumentacji technicznej, która jest niezbędna w czasie odbioru UDT. Trzeba także wspomnieć, że odbiory UDT wymagają uzupełniającej dokumentacji w sytuacji montażu urządzeń w miejscu, gdzie są eksploatowane.

Dodatkowe informacje: Serwis urządzeń dźwignicowych Konin.

Dodaj komentarz