Kancelaria rzeczników patentowych

Patent jest zastrzeżeniem produktu. Jeżeli mamy produkt, których powstał dzięki naszemu pomysłowi i zrealizowaniu, w dodatku produkt ten nie działa na świecie i nie jest produkowany przez inne firmy, a a dodatkowo jest bardzo praktyczny, to możemy go zastrzec. Na tym właśnie polega przyznanie patentu.

Patent chroni określony wynalazek przed użyciem przez osoby, które w żaden sposób nie przyczyniły się do powstania tego wynalazku. Kiedy mamy patent, nie musimy się obawiać, że inna firma ukradnie nasz pomysł i zacznie na nim zarabiać. W takim przypadku tylko i jedynie my możemy z konkretnego wynalazku korzystać, udostępniać go innym użytkownikom lub zwyczajnie wyprodukować konkretny produkt, niemniej jednak równocześnie nikomu nie udostępniać praw do niego. Rzecznik patentowy pomoże nam uzyskać patent. Przeprowadzi wszelkie analizy, które udowodnią, że wynalazek podlega możliwości opatentowania. Czasami twórcom może się wydawać, że tworzone przez nich produkty spełniają zasady przyjęte dla patentów, niemniej jednak po krótkiej analizie okazuje się, że tak nie jest. To właśnie rzecznik patentowy umożliwia wycenić, czy spełnione zostały dobrane zasady przyjęte dla patentu. Jeżeli inna firma będzie w nieuprawniony sposób wykorzystywać nasz wynalazek, to rzecznik patentowy umożliwi nam także starać się o prawne rozwiązanie tego problemu. Własną pracą raczej nie jesteśmy w stanie tego zrobić, a kiedy mamy pomoc rzecznika patentowego, załatwienie wszystkich formalności nie powinno stanowić żadnego problemu. Przyznanie ochrony patentowej rozwiązuje problem ochrony konkretnego produktu w sposób całkowity.

Zobacz więcej: http://eupatent.pl

Dodaj komentarz