Restrukturyzacja – co warto wiedzieć?

W sytuacji zagrożenia niewypłacalnością powinno się podjąć bezzwłocznie działania, które pozwalają zachować status prawny gospodarstwa rolnego albo innego podmiotu gospodarczego. W tym celu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, która gwarantuje audyt prawny, finansowy a także organizacyjny gospodarstwa, jak również zaplanowanie a także wdrożenie odpowiednich działań restrukturyzacyjnych.
Jak uchronić się przed upadłością?
Przede wszystkim powinno się podkreślić, że działania restrukturyzacyjne są sposobem, by uchronić gospodarstwo rolne przed procesem upadłościowym.

Jest to forma ochrony majątku. Warto również wspomnieć, że postępowanie restrukturyzacyjne obejmuje między innymi negocjacje z wierzycielami, które dotyczą w głównej mierze umorzenia odsetek albo wydłużenia okresu spłaty zobowiązań finansowych. Misją działań restrukturyzacyjnych jest przywrócenie płynności finansowej gospodarstwo rolnemu, dzięki zastosowaniu środków restrukturyzacyjnych. Warto wspomnieć również, że doradztwo restrukturyzacyjne umożliwia skorzystania z różnorakich form pomocy, które obejmują między innymi kredyty, dotacje, pożyczki czy subwencje. W pierwszej kolejności przeprowadzona jest szczegółowa analiza stanu finansowego gospodarstwa, co daje możliwość określić dalszą strategię działania. Obejmuje to w głównej mierze weryfikację dokumentów, takich jak umowy kredytowe, jak także umowy z partnerami biznesowymi. Następnym etapem jest opracowanie strategii postępowania naprawczego. Pamiętajmy też, że do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego potrzebny jest poprawnie wypełniony wniosek z załącznikami.

Polecam: postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Dodaj komentarz