Kancelarie notarialne

Sporo spraw związanych z przekazaniem majątku, dziedziczeniem lub ustanowieniem zarządu trzeba poświadczyć notarialnie. Część takich umów zawiera się między dwiema stronami we własnych warunkach, z kolei inne wymagają poświadczenia ze strony notariusza. Poświęcając własny czas możemy zawrzeć na przykład umowę kupna-sprzedaży samochodu, ale dystrybucji nieruchomości, bez względu na jej charakter, w ten sposób zawrzeć już nie możemy.

Tożsamo sytuacja ma się z umową o pracę, którą zawiera pracodawca z pracownikiem, jednak już testamentu nie możemy napisać samodzielnie, bo nie będzie on ważny w oczach prawa – musi bo sporządzić notariusz Łódź. Sporządzenie testamentu wymaga poświadczenia notarialnego, dlatego, że jedynie notariusz może zaświadczyć, iż zapisanie w testamencie majątku konkretnej osobie było w rzeczywistości wolą spadkodawcy. Działalność notariusza zwykle opiera się na tych trzech zasadniczych filarach, czyli przygotowywaniu aktów notarialnych związanych z zakupem i sprzedażą nieruchomości, poświadczeniem testamentów i przygotowywaniem dokumentów związanych z darowiznami. Darowizną może być zarówno nieruchomość, jak i ruchomość, konkretna kwota pieniężna, a wręcz umorzenie długu względem osoby udzielającej darowizny. Termin spotkania z notariuszem ustala się na dwa albo trzy tygodnie do przodu, ale zdarzają się też krótsze terminy. Notariusz Łódź Bałuty wymaga dokładnie określonej opłaty i może ją ponieść wyłącznie jedna ze stron albo na przykład obie strony, w zależności od indywidualnych ustaleń.

Zobacz również: notariusze w łodzi.

Dodaj komentarz