Mediacje rozwodowe – dlaczego warto?

Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktu, który znajduje użycie w różnorakich kwestiach rodzinnych, w głównej mierze dotyczących rozwodu i separacji. Powinno się podkreślić, że mediacje rozwodowe są dobrowolne. W związku z tym wyłącznie od nas zależy, czy zdecydujemy się na takie rozwiązanie.

Warto jednak zaznaczyć, że mają charakter poufny i odbywają się przy udziale bezstronnego mediatora.
Mediacje rozwodowe – co trzeba wiedzieć?
Należy zaznaczyć, że mediacje rozwodowe wymagają kompetentnego mediatora, czyli osoby godnej zaufania, która swoją fachową wiedzą oraz doświadczeniem pomaga w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw wśród obiema stronami konfliktu. W związku z tym praca mediatora polega na łagodzeniu napięć, jak również wypracowaniu rozwiązań satysfakcjonujących obie strony, które pozwalają na pozyskanie kompromisu. Warto wspomnieć, że mediacje rozwodowe to rozmowy odbywające się w obecności neutralnego mediatora. Mediator może także spotkać się indywidualnie z każdą ze stron, aby omówić najbardziej drażliwe kwestie. Warto mieć na uwadze, że mediator nie udziela żadnych informacji na temat toczących się mediacji osobom trzecim, w związku z tym mediacje mają charakter poufny. Warto mieć na uwadze, że mediacja pozwala na wypracowanie ugody, która musi być podpisana przez obie strony sporu. W ten sposób można uniknąć postępowania sądowego, które może ciągnąć się bardzo długo oraz rozwiąże się z licznymi stresującymi sytuacjami. Nie jest więc zaskoczeniem, że mediacje rozwodowe są bardzo często wybieranym rozwiązaniem.

Warto sprawdzić: mediacje rozwodowe.

Dodaj komentarz