Podział majątku – usługi adwokata

Na majątek wspólny małżonków składa się wiele różnych elementów a także składników, a więc między innymi nieruchomości, które zostały nabyte wspólnie albo osobiście podczas trwania związku małżeńskiego. Po rozwodzie konieczne jest postanowienie podziału poszczególnych elementów pośród małżonków. W takiej okoliczności z całą pewnością warto korzystać z usług prawnych, takich jak podział majątku adwokat kielce.

Sprawa podziału majątku – Co warto mieć świadomość tego na jej temat?
Taka sprawa jest dosyć kłopotliwa zarówno z punktu prawnego jak również w kwestii faktycznych działań oraz postępowania. Dlatego też warto korzystać z pomocy doświadczonego adwokata takiego jak podział majątku adwokat kielce. Warto pamiętać o tym, że taki adwokat ma przede wszystkim wieloletnie doświadczenie i praktykę w prowadzeniu podobnych spraw, a więc będzie w stanie nam zaoferować pomoc fachową a także dostosowaną do naszych potrzeb. Warto pamiętać o tym, że sprawy podziału majątku mogą być rozstrzygnięte w dwojaki sposób. O ile małżonkom udaje się porozumieć w kwestii podziału poszczególnych elementów stanowiących majątek wspólny, to wówczas zawierają oni porozumienie na drodze umowy. Jeśli taki podział tyczy się również nieruchomości pamiętajmy o tym, że taka umowa powinna posiadać charakter aktu notarialnego. Jeżeli zaś podział majątku na drodze polubownej jest niemożliwy, to wówczas małżonkowie mogą skierować odpowiednie wnioski do sądów rejonowych czy także okręgowych. Wtedy to sąd wydaje ustalenie dotyczące konkretnych rozstrzygnięć związanych z podziałem majątku wspólnego pomiędzy małżonkami.

Zobacz więcej: kancelaria kielce podział majątku.

Dodaj komentarz